Chính sách bảo mật thông tin

hisol.vn là website thuộc quyền sở hữu của HiSol, được ra đời với mục tiêu phục vụ cho khách hàng toàn quốc và quốc tế.

Để phục vụ khách hàng thuận tiện nhất, HiSol sẽ thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng. Đây là vấn đề quan trọng, mang tính chất pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng nên HiSol đưa ra các chính sách bảo mật thông tin, thanh toán và bảo hành khi khách hàng truy cập website hisol.vn.

Các chính sách được xây dựng nhằm:

 • Đảm bảo tính thống nhất về chính sách trong toàn bộ hệ thống.
 • Truyền thông đến khách hàng các chính sách đối với các khóa học tại HiSol, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ, các dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
 • Mang đến sự hài lòng cho khách hàng đối với chất lượng đào tạo trước và sau khóa học của HiSol.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Liên hệ xác nhận khi học viên có nhu cầu đăng ký khóa học.
 • Gửi thông tin lịch học, khóa học, thay đổi thời khóa biểu, chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng… đến học viên.
 • Phản hồi khiếu nại từ khách hàng, vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Đo lường và cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm của HiSol.
 • Thông báo đến khách hàng các chương trình, dịch vụ, sản phẩm mới.
 • Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, HiSol có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu được yêu cầu.
 • Ngoài những mục đích trên, HiSol cam kết không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.

Phạm vi thu thập thông tin

HiSol thu thập thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên các nguồn sau:

 • Trực tiếp: Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
 • Tương tác trên website: HiSol sử dụng cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin khi khách hàng truy cập trên website.
 • Nguồn hợp pháp khác: HiSol có thể thu thập thông tin khách hàng từ những nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được HiSol lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy. Trong mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân từ khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống nội bộ.

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Những trường hợp sau đây được quyền tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên:

 • Giảng viên, nhân viên của HiSol.
 • Các đối tác có cam kết đầy đủ với HiSol về việc tuân thủ mọi luật lệ bảo vệ, đảm bảo an ninh liên quan đến thông tin cá nhân. Đối tác chỉ sử dụng thông tin của học viên vào mục đích có lợi (tuyển dụng, hội thảo)… và không được dùng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của HiSol.
 • Những cơ quan pháp lý.

Trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất toàn bộ hay một phần với công ty khác thì công ty đó có quyền truy cập thông tin do HiSol lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

Phương thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, học viên có thể:

Liên hệ trực tiếp với HiSol tại trụ sở.

Gửi vào email:  cskh.hisol@gmail.com 

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng.

Chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại trang hisol.vn. Khi phát sinh tranh chấp, chúng tôi đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi và thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về khoá học của hisol.vn qua email: cskh.hisol@gmail.com, Hoặc Khách Hàng có thể phản ánh trực tiếp qua Hotline: 039 9999 502

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà chúng tôi đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.

Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của chúng tôi thì chúng tôi sẽ yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi luôn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng).

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên, thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng hay Chúng tôi sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.