Giờ tư vấn
0 +
Dự án đổi mới
0 +
Cố vấn
0 +
Khoá đào tạo
0 +

Về HiSol

HiSol Suitanable Inno-Hub

Chúng tôi là một đối tác đáng tin cậy của các Nhà lãnh đạo trong việc thúc đẩy các ý tưởng đổi mới và thiết lập mạng lưới kết nối để tạo ra giá trị không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn trong xã hội và môi trường sống.

Với tinh thần đồng hành hướng đến bền vững, chúng tôi mở ra cánh cửa cho sự thành công của các doanh nghiệp và nhà đầu tư, giúp họ phát triển và thịnh vượng trong một môi trường kinh doanh mà mọi thách thức đều có thể trở thành cơ hội.

hệ Sinh Thái HiSol

Nhà lãnh đạo đổi mới

Chúng tôi tận dụng sức mạnh của đổi mới và kết nối để hỗ trợ nhà lãnh đạo trong việc thẩm định, triển khai ý tưởng khởi nghiệp đổi mới giảm thiểu mọi rủi ro và biết cách phát triển văn hóa sáng tạo bên trong tổ chức.

Chủ Doanh Nghiệp

Chúng tôi đem đến các giải pháp cụ thể, hiệu quả, hỗ trợ trong việc phát triển doanh nghiệp một cách bền vững, từ quản lý rủi ro đến định hình mô hình đổi mới chiến lược & chiến thuật. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện và hỗ trợ để họ được phát triển trong môi trường kinh doanh đầy thách thức.

Nhà Đầu Tư Cá Nhân

Đóng vai trò là kênh thẩm định, chúng tôi cung cấp cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp bền vững mang lại giá trị tăng trưởng không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt cống hiến giá trị thực cho xã hội và môi trường sống.

Đổi mới bền vững, Kiến tạo tương lai

HiSol, hệ sinh thái phát triển đổi mới bền vững giữa các nhà lãnh đạo – doanh nghiệp SMEs – nhà đầu tư Việt nam (Hisol)

Giải pháp đổi mới bền vững

Cố vấn thẩm định dự án đầu tư

Đảm bảo quyết định đầu tư chính xác với dịch vụ tư vấn, thẩm định ý tưởng hoặc mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.

Hoạch định chiến lược đổi mới bền vững

Đánh giá thực trạng doanh nghiệp, hoạch định chiến lược hoặc chiến thuật đổi mới dài hạn, nâng cao giá trị theo hướng bền vững.

Huy động vốn thương mại

Tư vấn chiến lược giúp doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Hợp tác chiến lược đổi mới bền vững

Đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng và giá trị bền vững qua các mối quan hệ đối tác chiến lược.

CAM KẾT

Chúng tôi cam kết vào việc xây dựng một cộng đồng và hệ sinh thái bền vững bằng cách cung cấp các giải pháp toàn diện từ đào tạo nền tảng kiến thức chuyên sâu về tư duy đổi mới & bền vững trong kinh doanh cho đến các giải pháp tư vấn, triển khai, hợp tác cụ thể để đảm bảo rằng khách hàng có tất cả các công cụ và nguồn lực cần thiết để thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

Cảm nhận

Khách hàng nói gì về Hisol

H I S O L

H – Hub – Tạo ra một trung tâm hoặc nơi gặp gỡ để các doanh nghiệp có thể kết nối và hợp tác với nhau.

I – Investment – Cung cấp cơ hội đầu tư bền vững và nguồn vốn cho các doanh nghiệp SMEs để mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển.

O – Opportunity – Tạo ra cơ hội sáng tạo & đổi mới để giúp họ tận dụng nguồn lực, khai phá tiềm năng và mở rộng quy mô kinh doanh.

S – Solution – Cung cấp các giải pháp cụ thể và hiệu quả để giúp đỡ doanh nghiệp SMEs giải quyết đúng vấn đề và thách thức

L – Leadership – Hỗ trợ và phát triển khả năng lãnh đạo Đổi Mới để giúp cá nhân tự thân điều hành và phát triển kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững.

LIÊN HỆ NGAY

    Tin tức & Sự kiện

    SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA